Click here

Apr 01

Poczta i Bank Pocztowy

Posted by Site Owner on Apr 1, 11:45 AM. Filled under .

Poczta Polska od długiego czasu zachęca swoich klientów nie tylko do nadawania przesyłek oraz listów, ale także do zakładania kont w Banku Pocztowym. Poczta to już nie tylko listy i paczki, ale także usługi bankowe. Jedną z nich jest kredyt gotówkowy do którego zaciągnięcia zachęca Bank Pocztowy.

Kredyt w Banku Pocztowym

Bank Pocztowy swoim klientom oferuje nowy kredyt w bardzo korzystnym oprocentowaniu. Jest to bowiem 5,99% w skali roku. Dodatkowo wysokość oferowanego przez Bank Pocztowy kredytu wacha się w graniach do 120 tysięcy złotych. Przy takiej maksymalnej kwocie kredytu bank ten proponuje swoim klientom okres kredytowania do 120 miesięcy – co daje przeszło 10 lat. korzyścią dla klientów banku jest także fakt, że oferuje on swoim klientom atrakcyjne ubezpieczenie NNW. Kredyty udzielane do 15 tysięcy złotych nie wymagają zgody współmałżonka. Udzielane kredyty posiadają prowizję w wysokości 8,85% przy czym oferta ta ważna jest do 31 marca 2015 roku.

Standardowa oferta Banku Pocztowego to 16% prowizji od udzielanego kredytu, kredyt do 150 tysięcy złotych, kredytowanie do 120 miesięcy, oprocentowanie 12% w skali roku, oraz możliwość zaciągnięcia kredytu do 15 tysięcy złotych bez wiedzy współmałżonka.

Oferta kredytowa

Bank Pocztowy oferuje swoim klientom kilka sposobów ubiegania się o kredyt. Pierwszym z nich jest bezpośredni kontakt z przedstawicielem w placówce Banku lub też na Poczcie. Drugim sposobem ubiegania się o kredyt jest kontakt telefoniczny z konsultantem. Podczas rozmowy, przyszły kredytobiorca, powinien on mieć przygotowane dane niezbędne do zawarcia wniosku kredytowego. Przede wszystkim są te wszelkie dane z dowodu osobistego. Po zgłoszeniu telefonicznego wniosku o przyznanie kredytu, przyszły kredytobiorca zostanie poinformowany o decyzji banku. kolejnym ze sposobów jest internetowy wniosek złożony na stronie internetowej Banku Pocztowego. Wówczas niezbędne jest aby posiadać dwa dokumenty stwierdzające naszą tożsamość – w tym dowód osobisty. Kredytobiorca powinien także przedstawić zaświadczenie z zakładu pracy stwierdzające o jego stałych dochodach, a tym samym o zdolności do kredytowej. Jeżeli jest ona pozytywna będzie on mógł podpisać umowę w najbliższym oddziale Banku Pocztowego lub też w Urzędzie Pocztowym, gdzie od razu zostaną wręczone mu pieniądze.

Designed by ikram_zidane