Click here

May 25

Kryteria udzielania kredytów gotówkowych

Posted by Site Owner on May 25, 12:03 PM. Filled under .

W nowoczesnej rzeczywistości ekonomicznej udzielanie kredytów gotówkowych jest powiązane z dość wysokim ryzykiem ze strony kredytodawcy. Kryteria udzielania pożyczek warto poznać, po pierwsze z powodów optymalizacyjnych długoterminowe zobowiązania, a po drugie z powodów dotyczących lepszych wartości negocjacyjnych. Niestety istnieje pod tym względem bardzo dużo nieporozumień jakościowych. Artykuł precyzyjnie je odkryje i zaspokoi ciekawość kredytobiorców w tym obszarze. Najlepsze kredyty porównywarka znajdziesz na – http://www.splatka.pl.

Buduj wiarygodność, jako kredytobiorca

Pozytywna historia kredytowa to zdecydowanie klucz do sukcesu na rynku pożyczek gotówkowych. Osoba wiarygodnie spłacająca zobowiązania gospodarstwa domowego staje się łakomym kąskiem długoterminowym z punktu widzenia każdej instytucji finansowej. Pozytywna historia kredytowa działa nawet w momencie posiadania przez ciebie stosunkowo małego dochodu. W takim przypadku wiarygodność góruje nad warunkami dochodowymi. Na im więcej ustępstw zgodzisz się, tym większa szansa na pozyskanie zobowiązania. Banki lubią bowiem zabezpieczać zadłużenie, np. nieruchomościami, ruchomościami, wekslami in blanco, klasycznymi poręczeniami, ubezpieczeniami. Widzisz wyraźnie, że koszty mocno rosną, gdy nie wyróżniasz się pozytywną historią kredytową.

Nie dawaj się naciągać na przypadkowe opłaty, ani zbyt skomplikowane warunki podpisania umowy

Uważaj na najpopularniejsze oszustwo występujące w sektorze kredytowania potrzeb konsumpcyjnych. Wygląda tak, ze klient płaci za przygotowanie analizy finansowej, ale później nie otrzymuje pożyczki, ani nie odzyskuje zainwestowanych pieniędzy. Doradca w parabanku lub banku praktycznie od razu wie, kto ma szansę na podpisanie umowy, ponieważ ma wgląd do baz danych Biura Informacji Kredytowej, a także Biura Informacji Gospodarczej. W parabankach występują jeszcze ukryte opłaty związane z przygotowaniem wniosku czy opłaty za dostarczenie pieniędzy w wybrane przez dłużnika miejsce. Nie zgadzaj się absolutnie na takie traktowanie, bo niepotrzebnie stracisz kapitał. Poważniejsze kredyty, np. na zakup nieruchomości mogą wymagać wkładu własnego. Im większy wkład własny, tym naturalnie lepsze warunki zabezpieczenia umowy. W przypadku dużego wkładu własnego negocjacje z bankiem wyglądają znacznie lepiej. Warto zatem nauczyć się sztuki oszczędzania i zbierać kapitał, bo nigdy nie wiadomo, kiedy przyda się w obszarze kredytowym. Praktyka pokazuje, że klienci banków posiadający rozbudowaną wiedzę ekonomiczną lub po prostu historię usług w danej instytucji mają większe szanse na pozyskanie ciekawego kredytu gotówkowego. Poza tym poszukuj stale promocji kredytowych, szczególnie podczas zakupów zwykłych produktów lub usług. W ten sposób zbudujesz krok po kroku najlepszą historię kredytową i przestaniesz mieć kłopoty z zaciągnięciem zobowiązania. To akurat bardzo racjonalne podejście do organizacji finansów gospodarstwa domowego.

Wiarygodność i wysokość dochodu liczy się najbardziej podczas nawiązywania współpracy

Kredytodawca nie wypłaca pieniędzy od razu kredytobiorcy. Sprawdza wcześniej krok po kroku jego historię. Posiadanie danych w Biurze Informacji Kredytowej, a także w Biurze Informacji Gospodarczej bywa zbawienne dla podpisania uczciwej umowy kredytowej z bankiem detalicznym. Przy kredytach gotówkowych jednak występują znacznie mniejsze formalności, dlatego zastanów się nad kwotą zobowiązania, a także nad własnymi perspektywami spłaty pożyczki. Lepiej nigdy nie ryzykować pogorszenia historii kredytowej, bo to jeden z kluczowych wskaźników w nowoczesnej gospodarce bazującej na zewnętrznym finansowaniu.

Designed by ikram_zidane