Click here

Nov 30

Lokata i korzyści z niej płynące

Posted by Site Owner on Nov 30, 03:36 PM. Filled under .

Dobra lokata może być naprawdę korzystnym sposobem na inwestowanie, choć nie przynosi stosunkowo dużych zysków. Po pierwsze niewątpliwą zaletą inwestowania w lokaty jest ogromne bezpieczeństwo takiej inwestycji, a zysk z niej jest praktycznie pewny. Po drugie inwestowanie w lokaty nie wymaga znajomości zasad inwestowania jako takich, ponieważ w szczegółach zajmuje się tym bank.

Zamierzając założyć lokatę trzeba jednak wiedzieć, jakie są jej najważniejsze parametry i z czym się one wiążą. Warto tez posłużyć się pomocą, jaką są rankingi i porównywarki lokat, dzięki którym łatwo zorientujemy się, które oferty są aktualnie najatrakcyjniejsze, mając je zestawione w jednym miejscu. Do podstawowych spraw, jakie wiążą się z lokata i które nas najbardziej interesują, należy oczywiście wysokość zysku z lokaty. Z tym zaś oczywiście wiąże się wysokość oprocentowania, jego rodzaj, gdyż od tego, czy oprocentowanie będzie stałe, czy zmienne zależeć będzie to, czy będzie ono podatne na zmiany stóp procentowych w trakcie trwania lokaty. Ważna jest również częstotliwość kapitalizacji odsetek. Kapitalizacja polega na niczym innym, jak na dopisywaniu naliczonych odsetek do kapitału. Za każdym takim dopisaniem zwiększa się kwota, od której naliczane są kolejne odsetki. Z tego wynika, ze im częstsza kapitalizacja, tym lepiej.

Jednak wybierając lokatę nie można skupiać się tylko na zyskach. Trzeba również wziąć pod uwagę inne aspekty, choćby takie, jak czas trwania lokaty, gdyż on, choć pośrednio również wpływa na zyski, to przede wszystkim warunkuje czas, kiedy będzie można bez straty odsetek wybrać środki z lokaty. Do wyboru mamy lokaty długoterminowe, które trwają zwykle od roku do trzech lat oraz lokaty krótkoterminowe, na przykład tygodniowe, miesięczne, a nawet jednodniowe. W zależności o sposobu klasyfikacji lokat, czasem jako osobne wyróżni się również lokaty kwartalne, czy średnioterminowe – półroczne. Zakładając lokatę długoterminową musimy być pewni, że przed terminem jej zakończenia nie będziemy potrzebować naszych środków. Jeśli jednak chcemy je wybrać prędzej, możemy zdecydować się na lokatę krótkoterminową. Jeszcze inna opcja jest lokata odnawialna. Jest to w zasadzie zwykła lokata, z tą różnicą, ze po jej zakończeniu środki są automatycznie od nowa inwestowane, ale odbywa się to na aktualnie oferowanych przez bank warunkach.

Lokata może nie tylko spełniać funkcje pomnażania pieniędzy. Może ona na przykład stanowić zabezpieczenie kredytu. W przypadku lokat walutowych, lokata taka może również być zrównoważeniem dla kredytu w obcej walucie. Jak to działa? Jeśli nastąpi spadek wartości waluty krajowej względem waluty, w której mamy kredyt, to oczywiście jego koszty wzrosną, jednak w tym samym czasie środki na lokatach zgromadzonych w tej walucie będą więcej warte w przeliczeniu na złote. Posiadając kredyt i lokatę w tej samej walucie, możemy w pewien sposób zrównoważyć większe koszty kredytu.

Designed by ikram_zidane