Click here

Apr 28

Trzy najważniejsze parametry kredytu

Posted by Site Owner on Apr 28, 01:13 PM. Filled under .

Każdy produkt bankowy posiada newralgiczne parametry, które charakteryzują go i decydują o jego całokształcie. Jeżeli chodzi o kredyt gotówkowy należy wyróżnić takie trzy parametry, a mianowicie: rata kredytu, okres spłaty oraz waluta. Dopiero w oparciu o te parametry możliwa jest dalsza rozmowa nad wyborem konkretnego produktu bankowego jak i porównywanie ofert w różnych placówkach bankowych. Jeżeli chcemy podeprzeć naszą decyzję dostępnymi w internecie kalkulatorami kredytów, to także będą one od nas wymagały określenia właśnie tych, wspomnianych powyżej, kryteriów.

Rata kredytu

Pod tym terminem rozumie się przede wszystkim wysokość spłacanej raty w konkretnym interwale czasowym. Zazwyczaj takim interwałem czasowym jest okres jednego miesiąca, jednakże mogą być to także i inne okresy, jak na przykład tygodniowe spłaty. W niektórych przypadkach wysokość, jaką przyjmuje rata kredytu nie jest stała. Z takim stanem rzeczy mamy do czynienia na przykład kiedy wybierany zostanie kredyt z tak zwaną ratą malejącą – w tym przypadku za bazę przyjmowana jest pierwsza rata kredytu.

Okres spłaty

Okres spłaty kredytu liczony jest nie zawsze od wpłaty pierwszej raty do spłaty całości zobowiązania. W szczególnych przypadkach, z tak zwaną ratą odroczoną, następuje przesunięcie pierwszej wpłaty. W zależności od konkretnego produktu, okres spłaty może się minimalnie różnić w swojej nomenklaturze. W uproszczeniu można jednak przyjąć, że jest to okres, w trakcie którego przewidywana jest pełna spłata całości zobowiązania, wraz z ewentualnymi dodatkowymi obciążeniami.

Waluta

Wybór waluty, w jakiej zaciągnięty zostanie kredyt, to niezmiernie ważne zagadnienie. O dalekosiężności zagadnienia przekonali się tak zwani „frankowicze”, kiedy to znaczne wahania kursów franka szwajcarskiego w stosunku do polskiej złotówki dość diametralnie zmieniło wysokość spłacanych rat. Nie należy się bać kredytu zaciąganego w obcej walucie, jednak należy uwzględnić niebezpieczeństwa wraz z korzyściami oraz korelować tryb danego produktu do wyciągniętych wniosków.

Bezwzględnie należy położyć nacisk na gruntowną analizę własnych możliwości finansowych, z uwzględnieniem cyklicznych rozchodów. Dobrze dobrany i sprofilowany kredyt gotówkowy nie powinien być obciążający dla budżetu domowego.

Designed by ikram_zidane