Click here

Oct 05

Kredyt Subprime i kredyt na samochód.

Posted by Site Owner on Oct 5, 01:27 PM. Filled under .

Kredyt subprime jest rodzajem kredytu bankowego, który obarczony jest bardzo wysokim poziomem ryzyka. Jest on udzielany tym kredytobiorcom, których zdolność kredytowa jest na bardzo niskim poziomie. Kredyt utworzony został w Stanach Zjednoczonych, gdzie początkowo przeznaczany był jedynie na kupno nieruchomości. W 2007 roku miało miejsce w stanach załamanie rynku kredytów hipotecznych subprime, co miało bezpośredni wpływ na dojście do zaburzeń na rynkach finansowych. Takie zaburzenia doprowadziły do ogólnoświatowego kryzysu finansowego. Raty kredytu można zawiesić na pewien czas. Są to tak zwane wakacje kredytowe. W momencie, kiedy zawiesimy spłacanie rat bank przeważnie nie zawiesza naliczania odsetek. Taka przerwa jest idealna dla osób, które mają chwilowe problemy finansowe i spłacenie raty stanowi dla nich poważny problem. Może być to sytuacja, kiedy stracimy pracę i tym samym z dnia na dzień nasza sytuacja życiowa ulegnie pogorszeniu. Zawieszając raty bank może od nas wyegzekwować niewpłacone zobowiązana na dwa sposoby. Może wydłużyć nam okres kredytowania, bądź też zaległą wartość rozłożyć i podokładać do reszty rat jakie zostały nam do spłacenia. W drugim przypadku okres kredytowania będzie taki sam, ale za to raty zostaną podwyższone.

Kredyt na samochód.

Jednym z częściej branych kredytów jest kredyt na samochód. Jak sama nazwa wskazuje bank, lub inna instytucja finansowa, która ma do tego stosowne upoważnienia daje nam kredyt z przeznaczeniem na kupno pojazdu. Najczęściej jest to kuno samochodu nowego lub używanego. Kredyt ten pozwala na kupno środka transportu, który jak podaje GUS musi posiadać ważny dowód rejestracyjny. W kredycie tym jako zabezpieczenie mamy cesję jaka jest wpisana w dowód rejestracyjny i zazwyczaj jest ona na pojazd jaki za ten kredyt kupiliśmy. Jest to zabezpieczenie dla banku, jeżeli kredytobiorca zaprzestanie spłacać kredyt. W umowie podpisanej z bankiem znajdzie się również informacja, że ma on obowiązek przez cały czas trwania umowy kredytowej opłacać autocasco. Do określenia wysokości kredytu komercyjnego używa się pojęcia salda kompensacyjnego. Jest ono wyrażone w procentach odnośnie pożyczki jaka zostanie otrzymana przez pożyczkobiorcę.

Designed by ikram_zidane