Click here

Jul 25

Obowiązki kredytodawcy w obsłudze kredytu gotówkowego

Posted by Site Owner on Jul 25, 03:39 PM. Filled under .

Obsługa kredytów gotówkowych nie jest dowolna, a banki, pośrednicy, firmy pożyczkowe nie mogą ustalać własnych zasad, ale posługują się wytycznymi ustawy o kredycie konsumenckim. Przejrzenie obowiązków kredytodawcy daje kredytobiorcy większą świadomość podpisywania umowy i ostrzega przed nieuczciwymi podmiotami.

Jeden z najważniejszych obowiązków kredytodawców to jednoznaczne przekazywanie informacji marketingowych dotyczących kredytów konsumpcyjnych. Niezbędne dane dotyczą stopy oprocentowania kredytu gotówkowego (stała, zmienna), RRSO (rzeczywista roczna stopa oprocentowania), wysokości rat w zadanym okresie, czasu utrzymania umowy. Stałe oprocentowanie pożyczek gotówkowych zapewnia konsumentowi większą stabilność spłaty i pełną przewidywalność. Oprocentowanie zmienne to już pewna spekulacja, która daje zarobić przy niskich stopach procentowych ustalanych przez Narodowy Bank Polski. Przy krótkoterminowych kredytach gotówkowych problematyka oprocentowania zmiennego lub stałego praktycznie nie istnieje, więc nie musisz obawiać się żadnej umowy. Krótki termin spłaty powoduje, że kredytobiorca nie widzi różnic w zmianie czynników makroekonomicznych, czy przy funkcjonowaniu rynku międzybankowego. W reklamach kredytów gotówkowych banki muszą podawać informacje dotyczące produktów powiązanych.

Pośrednicy obsługują około połowę wszystkich umów kredytowych w Polsce. Kredytobiorcom łatwiej zaciągnąć porady pośrednika, bo ta nie jest zobowiązująca i nie powoduje analizy zdolności kredytowej już na wstępnym etapie współpracy. Pośrednik zobowiązuje się do podania informacji na jakich zasadach współpracuje z kredytodawcami. Dzięki temu dowiesz się, czy otrzymujesz ofertę przystosowaną do twojej indywidualnej sytuacji ekonomicznej, czy raczej pośrednik stara się zmaksymalizować zyski. Lista pośredników znajduje się na witrynach Komisji Nadzoru Finansowego do bezpłatnego, natychmiastowego pobrania. Błyskawiczna ocena wiarygodności partnera kredytowego przydaje się szczególnie w nagłych przypadkach.

To prawo narzuca bankom analizę zdolności kredytowej, ponieważ funkcjonowanie banków odpowiada pośrednio za stabilność całej gospodarki. Analizy dokonuje się na podstawie przekazanych przez kredytobiorcę danych, więc im dokładniejsze ich przedstawienie, tym krótszy czas oczekiwania na decyzję o udzieleniu kredytu. Obecnie każdy kredytobiorca otrzyma informację, dlaczego bank odmówił udzielenia kredytu gotówkowego. To bardzo dobra informacja umożliwiająca poprawienie efektywności budżetu domowego.

Designed by ikram_zidane