Click here

Mar 21

Czy kredyt gotówkowy jest niebezpieczny dla budżetu domowego?

Posted by Site Owner on 62 dni temu. Filled under .

Dyskusje o efektywności kredytów gotówkowych w perspektywie zarządzania budżetem domowym charakteryzują się sporą dawką niepewności. Dlaczego? Wielu specjalistów branżowych odradza zadłużenie, nawet krótkoterminowe na rzecz kształtowania długoterminowych oszczędności w gospodarstwie domowym. Czy jednak faktycznie warto rezygnować z kredytu gotówkowego? W artykule zobaczysz, że pożyczka gotówkowa, dobrze przeanalizowana pod względem jakości jest w stanie pomóc kredytobiorcy w kryzysach ekonomicznych, jednak gdy nie dostaniesz takiego kredytu to pomocy szukaj na http://www.okasa.pl/.

Racjonalne wykorzystanie kredytu gotówkowego u kredytobiorcy

Kredyt gotówkowy to ciekawe narzędzie zadłużeniowe dla gospodarstw domowych, ponieważ z reguły nie wymaga ubezpieczenia, a także majątkowego zabezpieczenia. Oczywiście warunkiem zaciągnięcia dobrego kredytu gotówkowego jest pozytywna zdolność kredytowa uzależniona najczęściej od poziomu dochodu notowanego w gospodarstwie domowym. Można powiedzieć, że kredyt gotówkowy jest tani, a jednocześnie udoskonala płynność budżetu domowego nie tylko w krytycznych sytuacjach. Kredyt gotówkowy nie jest szkodliwy, jeżeli nie przesadzasz z podpisywaniem nowych umów. Nadmierne kredytowanie realnie zwiększa koszty obsługi zobowiązania, a w niektórych przypadkach prowadzi do spirali zadłużenia i ogłoszenia upadłości konsumenckiej (bankructwa kredytobiorcy). W razie problemów ze spłatą kredytu gotówkowego wystarczy wykorzystać konsolidację pożyczek, czy opcję wydłużenia umowy w zamian za niższe raty miesięczne. Niestety wszystkie działania optymalizacyjne w zakresie kredytu gotówkowego pogarszają ostatecznie zdolność kredytową. To prowadzi do zaburzenia relacji na poziomie kredytobiorca, a kredytodawca.

Czego warto pilnować przy zaciąganiu kredytu gotówkowego?

Wystarczy zatem zaciągać kredyty gotówkowe idealnie dopasowane do zdolności kredytowej gospodarstwa domowego, aby uniknąć wskazanych w artykule problemów. Poza tym zwróć uwagę na kredyty gotówkowe w okresie bardzo niskich stóp procentowych. Obserwuj cyklicznie działania w zakresie polityki monetarnej Narodowego Banku Polskiego (NBP) i powiększaj stopniowo realny dochód w budżecie domowym (lepsza zdolność). Wtedy zyskasz jeszcze lepsze warunki kredytowania potrzeb konsumpcyjnych domowników.

Designed by ikram_zidane

Jan 29

Kredyty gotówkowe w walucie

Posted by Site Owner on 113 dni temu. Filled under .

Kredyty gotówkowe w walucie obcej kilka lat temu były bardzo popularne na terenie Polski, banki często zachęcały to brania kredytów gotówkowych w walucie obcej,w chwili obecnej proces ten nieco ucichł z powodu zawirowań franka szwajcarskiego. Polityka kredytowa została zaostrzona, Polacy coraz mniej ufnie podchodzą do kredytowanych zakupów rzeczy bardziej wartościowych, podobne podejście mają do lokat, które możesz znaleźć np. tutaj: moja-skarbonka.pl.

Często kredyty w walucie innej niż polski złoty mogą być znacznie tańsze, wynika to z różnic sposobu ustalania stopy procentowej przez banki. Dlaczego? Stopy oprocentowania w złotówkach ustalane są między innymi od sytuacji gospodarczej kraju, w przypadku kredytów walutowych, sytuacja Polski nie ma najmniejszego znaczenia.

Jeżeli ktokolwiek zastanawia się nad kredytem gotówkowym w walucie obcej musi wiedzieć, kiedy takie rozwiązanie będzie dla nich korzystne, oraz przede wszystkim w jakiej walucie owy kredyt warto wziąć. Dobrym rozwiązaniem wydaje się zaciągnięcie kredytu gotówkowego w euro, jest to dość stabilna waluta, a rata spłaty kredytu będzie o wiele niższa, co wynika z bardzo niskiej stopy oprocentowania kredytów w euro. Biorąc pod uwagę kredyt w innej walucie trzeba wziąć pod uwagę ryzyko kursowe, które nie ma miejsca w przypadku kredytu w złotówkach. Decydując się na kredyt walutowy nie wiemy tak naprawdę ile wynosić będzie nasza miesięczna rata, jeżeli w przypadku zawirowań na rynku kursów walut polski złoty będzie osłabiony, to suma naszej miesięcznej raty wzrośnie, może zdarzyć się oczywiście sytuacja odwrotna, ale jest to raczej bardzo rzadkim zjawiskiem śledząc sytuację polskiego złotego na przestrzeni ostatnich lat.

Minusem kredytów gotówkowych jest także ich ograniczona dostępność, niewielka ilość banków decyduje się na udzielanie kredytów w walucie innej niż polski złoty, a nawet jeśli takich kredytów udzielają to proces ich przyznawania jest bardzo zaostrzony i trzeba wykazać się naprawdę bardzo dużą zdolnością kredytową, aby takowy uzyskać. Mimo wszystko kredyt gotówkowy w polskich złotych wciąż wydaje się być najbezpieczniejszym rozwiązaniem. Nie istnieje w jego przypadku żadne ryzyko kursowe, wysokość rat również jest pewna i niemalże stała, od początku do końca spłaty kredytu. Jedynym minusem może okazać się wysokość oprocentowania, aczkolwiek niewielkie ryzyko jakie podejmujemy biorąc kredyt w złotówkach może zniwelować ten jeden w gruncie rzeczy niewielki minus. Istnieje stwierdzenie iż kredyt gotówkowy należy zaciągać w walucie swoich zarobków i jest ono wciąż aktualne.

Designed by ikram_zidane

Nov 10

Korzystne lokaty.

Posted by Site Owner on 193 dni temu. Filled under .

Lokaty jednomiesięczne.

Sprawdzanie najbardziej korzystnych lokat zacznijmy od sprawdzenia lokat na jeden miesiąc. Takie lokaty są przydatne, kiedy nie chcemy blokować dostępu do naszych pieniędzy na dłuższy okres czasu. Lokaty na miesiąc wybieramy w sytuacjach, kiedy za jakiś czas chcemy coś droższego kupić, powiedzmy za miesiąc i chcemy do tego czasu nieco zarobić od naszej sumy. Pieniądze wpłacamy na miesiąc, kiedy podejrzewamy, ze lada dzień bank podniesie oprocentowanie na lokatach, ale do końca nie wiemy kiedy. Szukając oszczędzania z jak największym oprocentowaniem również wybieramy lokaty na miesiąc, aby w przypadku znalezienia lepszej oferty móc z niej szybko skorzystać. Jedną z korzystniejszych obecnie lokat na jeden miesiąc oferuje nam Idea Bank. Jest to lokata Happy z oprocentowaniem nominalnym nawet do 4% w skali roku. Nie trzeba otwierać konta w banku, a oprocentowanie lokaty jest dosyć wysokie. Jest to lokata jaką można założyć nie tylko na miesiąc, ale również na dwa i na trzy miesiące. Jest to oferta skierowana dla nowego klienta banku. Lokata jednomiesięczna jest lokatą, która nie da nam jakiegoś bardzo dużego zarobku, jeżeli nie wpłacimy na nią większej kwoty. Zaletą takiej lokaty jest jednak to, że bardzo szybko mamy dostęp do naszych środków.

Lokaty na dwa miesiące.

Lokatę na dwa miesiące zakładamy również w kilku sytuacjach. Jeżeli planujemy za dwa miesiące jakiś większy zakup wpłacamy nasze pieniądze na lokatę, aby jeszcze coś dorobić do posiadanej kwoty. Planując jakąś inwestycję również nie chcemy na długo wiązać się z jednym bankiem i wówczas wybieramy lokaty krótkoterminowe. Wspomniana wcześniej lokata Happy w Idea Banku jest lokatą jaką również możemy założyć na okres dwóch miesięcy i jest to obecnie jedna z najlepszych i najpopularniejszych lokat na rynku. Lokaty dwumiesięczne są lokatami dla osób, które chcą mieć stały dostęp do swojej gotówki. Rozstanie z nią na dwa miesiące jest krótkie i można łatwiej zaplanować jakieś większe zakupy.

Lokaty kwartalne.

Bardziej popularne od lokat dwumiesięcznych są lokaty kwartalne. Mając odłożone pieniądze na tak zwaną czarną godzinę nie chcemy na długo się z nimi rozstawać. Trzy miesiące w takich przypadkach to nie długi odcinek czasu, a tym bardziej, że możemy powiększyć nasze oszczędności. Lokata happy w Idea Banku również może być lokatą kwartalną. Oprócz niej można znaleźć kilka innych równie ciekawych propozycji. Bank BGŻ Optima oferuje nam lokatę bezkarną. Oprocentowanie na tej lokacie jest dosyć korzystne i wynosi 3% w skali roku. Zaletą tej oferty jest to, że w przypadku zerwania lokaty przed czasem nie ponosimy żadnych konsekwencji w postaci utraty wypracowanych odsetek. W ofercie Banku BGŻ Optima znajdziemy jeszcze ciekawą ofertę lokaty bezkompromisowej. Jest to lokata trzymiesięczna skierowana do nowych klientów banku. Jej oprocentowanie nominalne wynosi 2,5% w skali roku. Jest to całkiem niezła oferta jaką obecnie można znaleźć na rynku. Wszystkie depozyty wpłacone do Banku BGŻ Optima objęte są ubezpieczeniem Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Nest Bank ma w swojej ofercie Nest Lokatę Witaj. Można ją założyć na kwartał, ale również i na pół roku. Lokata ma oprocentowanie nominalne w wysokości 4% w skali roku. Jest to jedna z lepszych ofert oszczędnościowych jakie mamy na rynku, zarówno wśród lokat kwartalnych jak i wśród lokat pół rocznych. Warto zakładać lokaty, gdyż dzięki nim można powiększyć swoje oszczędności. Jest to bardzo bezpieczny sposób na oszczędzanie, który oprócz zarobku chroni nasze pieniądze przed inflacją.

Designed by ikram_zidane

Sep 27

Wypowiedzenie umowy kredytu gotówkowego

Posted by Site Owner on 237 dni temu. Filled under .

Strony umowy kredytu gotówkowego mają możliwość wypowiedzenia takowej umowy, z zachowaniem trzydziestodniowego okresu wypowiedzenia. Wiąże się to oczywiście ze spłatą całości zaciągniętego zobowiązania najpóźniej do trzydziestego dnia okresu wypowiedzenia, licząc od dnia otrzymania wiadomości z banku, bądź też w przypadku wypowiadania umowy przez kredytobiorcę licząc od dnia złożenia wypowiedzenia w banku.

Wypowiedzenie umowy przez kredytobiorcę

W dowolnym momencie trwania umowy kredytowej kredytobiorca ma możliwość jej wypowiedzenia. Należy oczywiście zachować pisemną formę wypowiedzenia, którego wzór powinno znaleźć się w każdym z oddziałów danego banku. Istnieje również możliwość znalezienia takiego formularzu na stronie internetowej placówki finansowej, w której zaciągało się kredyt gotówkowy. Najczęściej w dokumencie takim nie jest wymagane aby podać powód wypowiedzenia, jednak może zdarzyć się taka sytuacja, iż bank będzie tego wymagał. Bardzo ważne jest to, aby wypowiedzenia było złożone osobiście przez kredytobiorcę, ponieważ nie każdy bank zaakceptuje jakąkolwiek reprezentacje w tym zakresie. Ponadto osoba decydująca się na tego rodzaju czynność musi liczy się z tym, iż kredyt musi zostać spłacony z naliczonymi odsetkami i co do tego obowiązku nie ma żadnego wyjątku.

Wypowiedzenie umowy przez bank

Wypowiedzenie umowy kredytowej przez bank najczęściej odbywa się w określonych sytuacjach, które są silnie uzależnione z niewywiązywaniem się z umowy przez kredytobiorcę. Bankom bowiem nie zależy na wypowiadaniu umowy bez poważnej przyczyny, ponieważ kredyty gotówkowe są dla nich źródłem dochodu. Przede wszystkim wypowiadane są umowy wobec klientów, którzy zalegają z regularną spłatą rat kredytu. Zasada co do terminu, po upływie którego wyciągane są konsekwencje z nieopłacania rat kredytu są uzależnione głównie od zasadach panujących w danym banku. Kolejną przyczyną wypowiedzenia umowy kredytowej przez bank mogą być fałszywie złożone oświadczenia w momencie zawierania umowy. W takich sytuacjach zawsze bank decyduje się na wypowiedzenie umowy, ponieważ nie można tolerować jakichkolwiek przejawów oszustwa w tym zakresie. Bank może wypowiedzieć umowę kredytową również w momencie kiedy kredytobiorca traci źródło dochodu i nie jest w stanie w dalszym ciągu spłacać zobowiązania. W tym przypadku jednak wypowiedzenie umowy jest ostatecznością, a przed tym bank decyduje się na zastosowanie innych środków, w postaci wystosowania pisma z prośba o pozyskanie współkredytobiorcy, bądź też dodatkowego zabezpieczenia kredytu.

Designed by ikram_zidane

Jul 12

Kredyty online i ich popularność

Posted by Site Owner on 314 dni temu. Filled under .

Z każdym rokiem rośnie zainteresowanie produktami takimi jak kredyty online. Nie ma się co temu dziwić, jest to bowiem znacznie łatwiejsza i często o wiele szybsza forma zaciągania tego typu zobowiązań.

Opłacalne kredyty

Kredyty w dzisiejszych czasach to już normalność i większość osób korzysta z takiego rodzaju usług, jakie oferuje nam każdy z banków. Żeby o taki kredyt się ubiegać wystarczy zorientować się, który bank ma najniższe oprocentowanie i gdzie najłatwiej będzie nam wziąć taki kredyt, który można już zostać w przeciągu nawet tygodnia. Niektórzy się oczywiście martwią jak go spłacą, kiedy to zachorują lub stanie im się coś złego i wtedy nie będzie można go spłacać, ale jakby każdy na to patrzył to nikt by nie wziął, bo by się bał. Bardzo duża ilość ofert kredytowych na rynku często jest problemem, jak chodzi o wybór najlepiej dopasowanej. Z każdym rokiem banki przygotowują dla klientów coraz więcej propozycji kredytowych, ponadto bardzo często można spotkać się z tak zwanymi ofertami promocyjnymi. To zazwyczaj kredyty oferowane na bardzo preferencyjnych warunkach, jak mowa o oprocentowanie czy też ilość niezbędnych do uzyskania kredytu dokumentów. Ponadto rośnie ilość ofert na kredyty online, czyli w całości udzielane przy pomocy Internetu.

Zalety kredytów online

Udzielanie kredytów online jest zarówno dla banków jak też dla klientów bardzo wygodne. Banki nie muszą zatrudniać tak wielu pracowników do obsługi, jak to ma miejsce w placówkach, ponadto nie muszą utrzymywać tak wielu placówek stacjonarnych. Klienci zaś nie muszą odwiedzać wielu placówek banków, aby dowiedzieć się niezbędnych informacji jak również aby złożyć wniosek o kredyt. Wystarczy że usiądą przed ekranem komputera i wypełnią go online. Ponadto osoby, które korzystają z bankowości elektronicznej mają w tym zakresie znacznie ułatwione zadanie. Zazwyczaj bowiem bank po zalogowaniu się do swojego konta umożliwia wypełnienie już wstępnie przygotowanego wniosku, uzupełnionego niezbędnymi danymi. Często także w takiej sytuacji nie wymagane jest zaświadczenie o zarobkach, banki bowiem bazują na wpływach na konto klienta aby móc określić jego zdolność kredytową i zaproponować bardzo atrakcyjną dla niego wysokość kredytu.

Kredyty online i wysokość zobowiązań

Bardzo często kredyty online wybierane są przede wszystkim ze względu na wysokość opłat. Bywa że banki całkowicie rezygnują z prowizji za ich udzielenie w taki sposób, ponadto często także wysokość oprocentowania jest znacznie niższa. W ciągu kilku ostatnich lat widać znacznie większe zainteresowanie takimi właśnie kredytami. Banki starają się także wychodzić naprzeciw oczekiwaniom klientów, oferując wiele innych, znacznie szybszych możliwości udzielania kredytów. Złożenie wniosków za pośrednictwem SMS czy też wysyłając wiadomość elektroniczną to nowości, które także cieszą się rosnącym zainteresowaniem. Banki ponadto oferują możliwość błyskawicznego rozpatrzenia takich wniosków, bywa że pieniądze na koncie znajdują się w ciągu kilkunastu minut.

Designed by ikram_zidane

May 30

Bank komercyjny- Eurobank.

Posted by Site Owner on 357 dni temu. Filled under .

Pojęcie banku komercyjnego.

Bankiem komercyjnym nazywamy instytucję finansową jaka zajmuje się obsługa oraz organizacją ruchu pieniądza jaki ma miejsce pomiędzy ludnością, a jednostkami gospodarującymi. Zadaniem banków komercyjnych jest gromadzenie środków pieniężnych, a także udzielanie pożyczek i kredytów. Ponad to bank komercyjny ma za zadanie dokonywać rozliczeń pieniężnych w obrocie zarówno krajowym jak i zagranicznym. Jest on stworzony do świadczenia usług masowym klientom. Takie usługi objęte są prawem bankowym i noszą miano czynności bankowych. W Polsce mamy wiele banków komercyjnych. Jednym z bardziej znanych jest Eurobank.

Eurobank jest bankiem jaki utworzono w 2003 roku. Jego główna siedziba znajduje się we Wrocławiu przy ulicy świętego Mikołaja. Formą prawną banku jest spółka akcyjna. Prezesem banku aktualnie jest Alexis Lacroix. Bank oferuje usługi finansowe dla osób fizycznych. Jego główną specjalizacją są kredyty konsumpcyjne i kredyty hipoteczne, a także karty kredytowe. Nie zajmuje się obsługą przedsiębiorstw i organizacji. Eurobank zajmuje się również prowadzeniem lokat pieniężnych i kont osobistych. Udziela kredytów konsolidacyjnych, jak też daje możliwość posiadania kart kredytowych i kart płatniczych. Eurobank zajmuje się prowadzeniem dystrybucji jednostek funduszy inwestycyjnych należących do Allianz i Novo Fundusze. Jest to bank o ogólnopolskiej sieci oddziałów własnych i franczyzowych. Jego placówki można znaleźć także w wielu centrach handlowych. Bank powstał poprzez przejecie całości przez spółkę Look Finansowanie inwestycji. Nazwa jaką mamy obecnie obowiązuje od 2003 roku.

Bank ma na swoim koncie wiele nagród i wyróżnień. Zdobył między inny Złotą EFFIE Awards 2016 oraz kilka razy srebrną statuetkę EFFIE. Przyznano mu nagrodę za wyniki finanse. Eurobank otrzymał pierwsze miejsce jako najszybciej rozwijający się bank, a także pierwsze miejsce w kategorii Sprawność działania. W 2009 roku Eurobank uznano za najszybciej i najlepiej rozwijającą się firmę z zakresu usług finansowych. Jeden z prezesów banku Łukasz Chojnacki został ogłoszony w 2008 roku zwycięzcą plebiscytu dla najlepszego Bankowego Menadżera Roku 2007. Takich nagród na koncie banku można znaleźć o wiele więcej.

Designed by ikram_zidane

Apr 26

Jak policzyć dochód z lokaty?

Posted by Site Owner on 391 dni temu. Filled under .

Założenie lokaty bankowej to nie wszystko. Trzeba także umieć sprawnie policzyć dochód, który powinniśmy uzyskać. Ile wynosi podatek? Jak policzyć ile zarobimy na lokacie? Te i inne pytania w tym krótkim poradniku oraz na inwestowaniena5.pl.

Podatek z lokaty

Podatek Belki, który wszedł w w 2001 roku a pomysłodawcą był Marek Belka wynosi 19%. Od każdej zarobionej kwoty jest odejmowany pewien procent, także w przypadku lokat bankowych. Warto podkreślić, że bank podaje nam tylko wartość oprocentowania. Ile zarobimy i ile wynosi podatek dowiemy się dopiero samodzielnie obliczając ile nas to wyniesie. Dlatego warto patrzeć na oprocentowanie lokaty, bo to może być kluczowa informacja ile można na tym zarobić i ile zabierze nam podatek Belki. Załóżmy, że nasze oprocentowanie po kapitalizacji odsetek wynosi 1,5% w skali roku a lokatę założyliśmy na 12 miesięcy, czyli na dwa lata. Nasz kapitał początkowy to dla przykładu 20 tysięcy złotych. Zatem wysokość wkładu własnego mnożymy przez nasze odsetki, czyli 1,5% a kolejno dzielimy przez 100%. W ten sposób wyszła nam kwota po pierwszej kapitalizacji odsetek. W tym przypadku wyszło nam 300 złotych. Pora obliczyć drugą kapitalizację odsetek. Postępujemy dokładnie w ten sam sposób kierując się proporcjami dokładnie tak samo jak uczyli nas w szkole podstawowej. Kwota 300 złotych to będzie nasze 100% zysku i odliczmy sobie od tego nasze 19% procent podatku. Wyjdzie nam do zapłaty 57 złotych podatku. Sporo? Owszem. Po skończeniu okresu umownego będziemy mieli 20 443 złotych do wypłaty. Podatki niestety nie mają litości.

Inflacja i nie tylko

Lokaty są dobrym narzędziem do ochrony przed inflacją. Jeśli dysponuje stałym oprocentowaniem to nie mamy w tym przypadku się czym martwić. Zagrożone są lokaty, które mają zmienne oprocentowanie a jak dobrze wiemy rynek finansowy ciągle się zmienia. Bez wątpienia inflacja „zjada” pieniądze w konta. Według mojej opinii czasami nie warto ryzykować utraty pewnej sumy pieniędzy tylko dlatego, że rynek nie był na naszą rękę i lokata została zagrożona inflacją. Po to zakładamy lokatę, aby się przed nią uchronić. Na co zatem warto zwracać uwagę? Na pierwszy rzut oka idzie oczywiście oprocentowanie lokaty. Dzięki niej wiemy jaki uzyskamy zysk pod koniec umowy. Wysokość jest ustalana przez Radę Polityki Pieniężnej (RPP). Zebrania są raz w ciągu miesiąca. Warto wspomnieć także o pojęciach takich jak Bank Centralny. Jest to specjalna instytucja, która opiera swoje działanie o funkcjonowanie systemu bankowego oraz prowadzenie polityki pieniężnej. Do obowiązku instytucji należy m.in.:

-zaopatrywaniem banków w pieniądze
-wspomaganie pożyczkami gotówkowymi
-formułuje cele polityki pieniężnej
-nadzoruje działanie banków
-reguluje podaż pieniężną

Warto sobie także odpowiedzieć na pytanie jakie oprocentowanie wybrać: stałe czy zmienne? Zapewne są zalety jednego i drugiego. Oprocentowanie zmienne może ulec zarówno obniżeniu jak i podwyższeniu. Lokata krótkoterminowa jest dobra zwłaszcza wtedy kiedy stopy procentowe idą w górę. W tym przypadku ciężko jest nam obliczyć zysk z samej lokaty. Z kolei ze stałym oprocentowaniem pozwala nam na obliczeniu dochodu z pieniędzy, które oddaliśmy bankowi. W przypadku lokaty odnawialnej zostanie ona objęta losowym oprocentowaniem zgodnym z tym, który aktualnie funkcjonuje na rynku finansowym.

Możemy się zetknąć także z innymi pojęciami z zakresu bankowości, ale to już temat na inną okazję. Przestrzegając paru zasad unikniemy strat na rynku finansowym. Bo przecież zależy nam na zysku a nie stracie, prawda?

Designed by ikram_zidane

Mar 22

Kredyt gotówkowy czy pożyczka hipoteczna

Posted by Site Owner on 426 dni temu. Filled under .

Pożyczanie pieniędzy od banku jest bardzo popularne i możemy pożyczyć je na wiele różnych sposobów. Kredyt gotówkowy i pożyczkę hipoteczną różni wiele, pomimo że posiadają również wiele cech łączących. A zatem co łączy te dwa rodzaje kredytów. Zarówno jeden jak i drugi kredyt możemy przeznaczyć na dowolny cel czy remont mieszkania, kupno auta, czy tez wyjazd z rodziną, bez informowania o tym banku. Wszystko zależy oczywiście od tego jaką kwotę kredytu pożyczyliśmy. Jak sie okazuje najczęściej korzystamy oczywiście z kredytów gotówkowych, a w przypadku pożyczania większej kwoty pieniędzy zaciągamy pożyczkę hipoteczną.

Różnice związane z kosztami

Pożyczając pieniądz od banku najbardziej interesuje nas całkowity koszt pożyczania pieniędzy. Porównując pożyczkę gotówkową i kredyt hipoteczny zdecydowanie korzystniej wypada pożyczka hipoteczna. Jednak nie jest on dostępny dla wszystkim, a pierwsza pojawiająca się bariera to posiadanie nieruchomości która byłaby zabezpieczeniem kredytu. Czas oczekiwania na pożyczkę hipoteczną z tego względu jest zdecydowanie dłuższy niż w przypadku kredytu gotówkowego który możemy otrzymać już w ciągu jednego dnia, a przy tym procedura jest bardzo uproszczona i musimy wypełnić zdecydowanie mniej formalności.

pożyczki uzależnione od kwoty jaką chcemy pożyczyć

Pożyczka hipoteczna przeznaczona jest dla tych większych sum pieniędzy jakie chcemy pożyczyć, a minimalna kwota wynosi 50 tysięcy złotych. Maksymalna jej wysokość zależy od tego ile warta jest nieruchomość. na którą zostanie ustanowiona hipoteka. Banki najczęściej udzielają pożyczkę wartości około 70 procent wartości nieruchomości. Jeżeli chodzi o kredyt gotówkowy możemy zaciągnąć go na kwotę tysiąca złotych, a w niektórych bankach nawet od 500 zł. Wysokość kredytu gotówkowego uzależniona jest od wielu czynników, od wysokości dochodów, zdolności kredytowej, a nawet od wieku czy też wykonywanego zawodu. W przypadku tego kredytu górny próg wynosi 100 tysięcy złotych, jednak dla niektórych grup zawodowych jak lekarze czy prawnicy nawet do 500 tysięcy.
pożyczka hipoteczna jest korzystniejsza

Porównując te dwa rodzaje kredytów możemy jednogłośnie stwierdzić że pożyczka hipoteczna jest zdecydowanie bardziej korzystna. Jej oprocentowanie jest ustalane tak jak w przypadku udzielania kredytu na zakup mieszkania. Marża i oprocentowanie zależy tylko od kwoty jaką chcemy pożyczyć i wskaźnika LTV. Marże pożyczek na tą chwilę wahają się od 3 do 8 punktu procentowego. Przy ustalaniu oprocentowania dla pożyczki gotówkowej wpływ ma stan cywilny, wykonywany zawód, wykształcenie i oczywiście historia kredytowa. Na podstawie tych czynników potencjalni klienci przydzielani są do konkretnej grupy i na podstawie tego otrzymują różne oferty kredytowe.

Designed by ikram_zidane

Feb 21

Kredyt zamiast oszczędności

Posted by Site Owner on 455 dni temu. Filled under .

Finansowanie potrzeb gospodarstwa domowego uzależnia się najczęściej od pensji dorosłych członków rodziny. Niestety bardzo często dochodzi do sytuacji kryzysowej lub po prostu nietypowej, gdzie większa gotówka jest wręcz niezbędna. W takim przypadku masz właściwie trzy rozwiązania. Pierwszym jest rezygnacja ze spełnienia potrzeby. Drugie rozwiązanie to zaciągnięcie kredytu gotówkowego na w miarę atrakcyjnych warunkach. Trzecia opcja dotyczy zagospodarowania dotychczasowych oszczędności. Oczywiście większość osób najchętniej wybierze trzecią opcję, ale czy to właściwe podejście?

Zdolność kredytowa, a nowoczesna ochrona gospodarstwa domowego

Tak naprawdę kredyt gotówkowy to bardzo tanie, a jednocześnie bezpieczne narzędzie finansowania gospodarstwa domowego pod warunkiem, że posiadasz optymalną zdolność kredytową. Akurat zdolność kredytowa pozwala zrozumieć kredytodawcy, czy jesteś w stanie regulować zobowiązania terminowo, a tym samym uczciwie realizować warunki umowy. Dobra zdolność kredytowa gwarantuje wręcz natychmiastowy dostęp do kredytu i to niekoniecznie krótkoterminowego, np. z poziomu rachunku osobistego lub za pośrednictwem innowacyjnych paneli multimedialnych. Do uzyskania kredytu gotówkowego potrzeba zwyczajowo potwierdzenia dochodów (np. PIT z poprzedniego roku) i przesłania danych (przelew na rachunek bankowy). Jeżeli jesteś stałym klientem banku i pracownicy instytucji mają wgląd do twoich finansów, wtedy zyskujesz jeszcze większą szybkość pozyskania gotówki. A zatem tak naprawdę nie musisz długoterminowo oszczędzać, aby spełnić błyskawicznie potrzeby gospodarstwa domowego. Wystarczy praca nad zdolnością kredytową, skupienie na regulowaniu wszystkich zobowiązań w terminie, lojalność w uczciwej instytucji finansowej.

Kredyt kontra oszczędności

Oszczędności generujesz oczywiście dłuższy czas, co może przynieść wielowymiarowe zyski w postaci poprawy płynności gospodarstwa domowego. Do tego dochodzi praca nad pozytywnymi nawykami, brak stresu po wystąpieniu nagłych wypadków, większe skupienie na wydatkach i udoskonalaniu struktury dochodów. Kredyt natomiast uzyskujesz błyskawicznie, a jego wpływ na oszczędny budżet domowy jest po prostu minimalny. Raty i czas umowy kształtujesz bowiem w mocno elastyczny sposób. W razie problemów ze spłatą kredytu możesz poprosić o podpisanie dodatkowego aneksu, w którym wydłużysz okres kredytowania w zamian za niższe raty miesięczne. To bardzo popularna praktyka, która jest opłacalna dla dwóch stron. Kredytobiorca ma większy spokój w regulowaniu rat, natomiast kredytodawca nieco więcej zarabia ze względu na naliczanie odsetek w dłuższym okresie. Spłata przynajmniej jednego kredytu krótkoterminowego w odpowiednim terminie, bez żadnych problemów daje później szansę na jeszcze tańsze warunki podpisania umowy. Warto zatem przeanalizować tematykę kredyt kontra oszczędności zgodnie z uwarunkowaniami własnego gospodarstwa domowego.

Designed by ikram_zidane

Jan 25

Rodzaje kredytów.

Posted by Site Owner on 482 dni temu. Filled under .

Kredytów mamy bardzo dużo i można bez najmniejszego problemu znaleźć taki, który będzie dla nas najlepszy, zresztą zobacz tutaj. Sprawdźmy na jakiej zasadzie działają te najbardziej nam wszystkim znane. Kredytem jest umową jaka zawierana jest z bankiem i kredytobiorcą. Musi mieć ona formę pisemną, aby była ważna. Kredytobiorca w umowie zobowiązuje się do tego, że spłaci cała pożyczoną od banku kwotę łącznie z odsetkami i prowizją w terminie jaki zostanie określony w umowie. Wśród kredytów można wyróżnić kredyt obrotowy. Inaczej zwany jest linią kredytową i ściśle związany jest z rachunkiem bankowym. Taki kredyt daje nam możliwość ciągłego zadłużania się przez cały czas, kiedy będzie trwała umowa z bankiem. Z linii kredytowej jaka na przyzna bank możemy skorzystać, ale nie musimy. Spłacając ratę automatycznie zwiększa się limit jaki przyznał nam bank o wielkość raty jaką wpłaciliśmy. Odsetki naliczane są dopiero na koniec okresu jaki został wskazany w umowie kredytu. Kolejnym z kredytów jest kredyt rewolwingowy jaki zaliczany jest do grupy kredytów odnawialnych. W momencie, kiedy kredyt zostaje nam przyznany środki zostają wpłacone na nasze konto. Możemy z nich korzystać w taki sposób jaki chcemy i przeznaczyć je na dowolnie wybrany przez nas cel. Wolny limit jest nam odnawiany za każdym razem kiedy wpłacimy jakąś część kredytu jaki został nam przyznany. Dzięki takiemu mechanizmowi działania tego kredytu można z niego korzystać wiele razy. Co ważne takie kredyty przyznawane są zazwyczaj na pół roku lub co najwyżej na rok, ale jest możliwość przedłużenia kredytu, jeżeli mamy obroty na swoim rachunku.

Kredyt w rachunku kredytowym i kredyt inwestycyjny.

Kredyt w rachunku kredytowym to kolejny rodzaj kredytów na jaki wiele osób się decyduje. Taki kredyt może zostać nam udzielony jako kredyt docelowy, czyli taki, który jest przeznaczony na określona transakcję. Może przybrać on również formę zobowiązania, a także kredytu kasowego. Kolejną jego odmiana są kredyty sezonowe jakie pomagają w sfinansowaniu potrzeb jakie są spowodowane przesunięciem wpływu. Najbardziej znany nam wszystkim jest kredyt inwestycyjny. Taki kredyt przyznaje się po to, aby kredytobiorca mógł go wykorzystać na zrealizowanie konkretnego przedsięwzięcia. Dzięki pieniądzom ma możliwość powiększenia wielkości swojego trwałego majątku. Za pieniądze z kredytu można kupić różnego rodzaju urządzenia, maszyny, czy tez samochód. Pieniądze mogą być również przeznaczone na budowę lub na rozbudowę obiektów jakie tworzą nasza działalność gospodarczą. Kredytobiorca jaki stara się o kredyt inwestycyjny musi udokumentować, iż jego przedsiębiorstwo ma efektywność ekonomiczną, a inwestycja na jaką potrzebuje pieniędzy jest słuszna i opłacalna. Kredyt inwestycyjny udzielany jest na dłuższy odcinek czasu. Spłaca się go w ratach łącznie z naliczonymi do niego odsetkami.

Kredyt hipoteczny.

Chyba najbardziej popularnym ze wszystkich kredytów jest kredyt hipoteczny. Jest to kredyt długoterminowy jaki bank przyznaje kredytobiorcom i jako zabezpieczenie ma hipotekę. Taki kredyt najczęściej przeznaczany jest na zakup nieruchomości lub na budowę domu. Można wyróżnić tutaj kredyt hipoteczny, pożyczkę hipoteczną, oraz kredyt budowlano- hipoteczny. Pierwszy, czyli kredyt hipoteczny jest kredytem jaki przeznacza się na kupno domu, mieszkania, czy tez na kupno konkretnej nieruchomości. W przypadku kredytu budowlano- hipotecznego pieniądze przeznacza się na budowę domu. Pożyczka hipoteczna różnie się od kredytów tym, ze pieniądze jakie zostaną nam przyznane możemy przeznaczyć na dowolny cel i nie musi być on związany ani z kupnem ani z budowa nieruchomości.

Designed by ikram_zidane
« Previous