Click here

Oct 05

Kredyt Subprime i kredyt na samochód.

Posted by Site Owner on 109 dni temu. Filled under .

Kredyt subprime jest rodzajem kredytu bankowego, który obarczony jest bardzo wysokim poziomem ryzyka. Jest on udzielany tym kredytobiorcom, których zdolność kredytowa jest na bardzo niskim poziomie. Kredyt utworzony został w Stanach Zjednoczonych, gdzie początkowo przeznaczany był jedynie na kupno nieruchomości. W 2007 roku miało miejsce w stanach załamanie rynku kredytów hipotecznych subprime, co miało bezpośredni wpływ na dojście do zaburzeń na rynkach finansowych. Takie zaburzenia doprowadziły do ogólnoświatowego kryzysu finansowego. Raty kredytu można zawiesić na pewien czas. Są to tak zwane wakacje kredytowe. W momencie, kiedy zawiesimy spłacanie rat bank przeważnie nie zawiesza naliczania odsetek. Taka przerwa jest idealna dla osób, które mają chwilowe problemy finansowe i spłacenie raty stanowi dla nich poważny problem. Może być to sytuacja, kiedy stracimy pracę i tym samym z dnia na dzień nasza sytuacja życiowa ulegnie pogorszeniu. Zawieszając raty bank może od nas wyegzekwować niewpłacone zobowiązana na dwa sposoby. Może wydłużyć nam okres kredytowania, bądź też zaległą wartość rozłożyć i podokładać do reszty rat jakie zostały nam do spłacenia. W drugim przypadku okres kredytowania będzie taki sam, ale za to raty zostaną podwyższone.

Kredyt na samochód.

Jednym z częściej branych kredytów jest kredyt na samochód. Jak sama nazwa wskazuje bank, lub inna instytucja finansowa, która ma do tego stosowne upoważnienia daje nam kredyt z przeznaczeniem na kupno pojazdu. Najczęściej jest to kuno samochodu nowego lub używanego. Kredyt ten pozwala na kupno środka transportu, który jak podaje GUS musi posiadać ważny dowód rejestracyjny. W kredycie tym jako zabezpieczenie mamy cesję jaka jest wpisana w dowód rejestracyjny i zazwyczaj jest ona na pojazd jaki za ten kredyt kupiliśmy. Jest to zabezpieczenie dla banku, jeżeli kredytobiorca zaprzestanie spłacać kredyt. W umowie podpisanej z bankiem znajdzie się również informacja, że ma on obowiązek przez cały czas trwania umowy kredytowej opłacać autocasco. Do określenia wysokości kredytu komercyjnego używa się pojęcia salda kompensacyjnego. Jest ono wyrażone w procentach odnośnie pożyczki jaka zostanie otrzymana przez pożyczkobiorcę.

Designed by ikram_zidane

Jun 15

Lokaty bankowe.

Posted by Site Owner on 221 dni temu. Filled under .

Lokaty bankowe to dziś coś, co przemawia do wielu Polaków. Lokaty bankowe to dziś coś, co sprawia, że nasze pieniądze będą bezpieczne a do tego będą się nieustannie powiększać. Ale zacznijmy od samego początku, czyli od tego, czym w zasadzie jest owa lokata bankowa. W dzisiejszych czasach wszystko potrafi się zmieniać, czasem nawet o sto osiemdziesiąt stopni. Dlatego warto już dziś pomyśleć o naszej przyszłości, zwłaszcza, że nie wiemy, jaka ona będzie, to też już dziś dołóżmy cegiełkę, która sprawi, że przyszłość będzie lepsza. Sposobem by tego dokonać jest właśnie wyżej wspomniana lokata bankowa, która łączy w sobie bezpieczeństwo i nieustanne pomnażanie naszych środków znajdujących się na owej lokacie bankowej. Lokata sama w sobie jest nie jako kredytem, którego udzielamy instytucji bankowej. Bank zatrzymuje nasze pieniądze, ale jednocześnie zobowiązuje się na ich bezpieczne przechowanie oraz pomnożenie o konkretny procent. Czyli na przykład, jeżeli na lokacie bankowej umieścimy równy tysiąc złotych, a lokata ta będzie oprocentowana na pięć procent w skali trzech miesięcy, to po trzech miesiącach zarobimy pięćdziesiąt złotych. Tutaj należy zauważyć, że im większe pieniądze umieścimy na lokacie bankowej tym zyski z oprocentowania będą wyższe. Dlatego już dziś pomyślmy o lokacie i zbierzmy większą sumę, nie obawiajmy się, ostatecznie do odważnych świat należy.

Teraz idąc dalej, co banki mają z lokat bankowych? Jak zostało już napisane powyżej, banki otrzymują pieniądze. Oczywiście z jednej lokaty nie będą to duże kwoty, nie mniej jednak, jeżeli pomnożymy ową kwotę razy tysiące lokat to wówczas otrzymamy ogromne sumy, którymi dysponują banki. One z kolei inwestują je, udzielają kredyty gotówkowe i bezgotówkowe, a także wykonują i inne czynności, mające na celu pomnożenie zebranych pieniędzy. Tak o to działają banki, dbają o nasze oszczędności, pomnażają je a później same na tym zarabiają i wypłacają nam pieniądze z lokat powiększone o oprocentowanie.

Reasumując, należy jasno stwierdzić, że są one dziś bardzo potrzebne, ze względu na niepewne czasy, w jakich przyszło nam żyć. Dobrze jest inwestować pieniądze w bezpiecznych miejscach, a do takich należą lokaty.

Designed by ikram_zidane

Apr 28

Trzy najważniejsze parametry kredytu

Posted by Site Owner on 269 dni temu. Filled under .

Każdy produkt bankowy posiada newralgiczne parametry, które charakteryzują go i decydują o jego całokształcie. Jeżeli chodzi o kredyt gotówkowy należy wyróżnić takie trzy parametry, a mianowicie: rata kredytu, okres spłaty oraz waluta. Dopiero w oparciu o te parametry możliwa jest dalsza rozmowa nad wyborem konkretnego produktu bankowego jak i porównywanie ofert w różnych placówkach bankowych. Jeżeli chcemy podeprzeć naszą decyzję dostępnymi w internecie kalkulatorami kredytów, to także będą one od nas wymagały określenia właśnie tych, wspomnianych powyżej, kryteriów.

Rata kredytu

Pod tym terminem rozumie się przede wszystkim wysokość spłacanej raty w konkretnym interwale czasowym. Zazwyczaj takim interwałem czasowym jest okres jednego miesiąca, jednakże mogą być to także i inne okresy, jak na przykład tygodniowe spłaty. W niektórych przypadkach wysokość, jaką przyjmuje rata kredytu nie jest stała. Z takim stanem rzeczy mamy do czynienia na przykład kiedy wybierany zostanie kredyt z tak zwaną ratą malejącą – w tym przypadku za bazę przyjmowana jest pierwsza rata kredytu.

Okres spłaty

Okres spłaty kredytu liczony jest nie zawsze od wpłaty pierwszej raty do spłaty całości zobowiązania. W szczególnych przypadkach, z tak zwaną ratą odroczoną, następuje przesunięcie pierwszej wpłaty. W zależności od konkretnego produktu, okres spłaty może się minimalnie różnić w swojej nomenklaturze. W uproszczeniu można jednak przyjąć, że jest to okres, w trakcie którego przewidywana jest pełna spłata całości zobowiązania, wraz z ewentualnymi dodatkowymi obciążeniami.

Waluta

Wybór waluty, w jakiej zaciągnięty zostanie kredyt, to niezmiernie ważne zagadnienie. O dalekosiężności zagadnienia przekonali się tak zwani „frankowicze”, kiedy to znaczne wahania kursów franka szwajcarskiego w stosunku do polskiej złotówki dość diametralnie zmieniło wysokość spłacanych rat. Nie należy się bać kredytu zaciąganego w obcej walucie, jednak należy uwzględnić niebezpieczeństwa wraz z korzyściami oraz korelować tryb danego produktu do wyciągniętych wniosków.

Bezwzględnie należy położyć nacisk na gruntowną analizę własnych możliwości finansowych, z uwzględnieniem cyklicznych rozchodów. Dobrze dobrany i sprofilowany kredyt gotówkowy nie powinien być obciążający dla budżetu domowego.

Designed by ikram_zidane

Mar 16

Kredyt gotówkowy i problemy finansowe

Posted by Site Owner on 312 dni temu. Filled under .

Kredyt gotówkowy to lekarstwo na problemy finansowe, problemy finansowe różnego rodzaju, począwszy od tych mniej poważnych po te już naprawdę poważne. Kredyty gotówkowe dają nam wiele nowych możliwości, których nie mielibyśmy gdyby nie właśnie owe kredyty gotówkowe. Czym jest kredyt gotówkowy? Kredyty gotówkowe są różne, posiadają różne oprocentowanie wahające się od jednego procenta wzwyż, posiadają różny czas spłaty, począwszy od paru miesięcy po nawet pare lat. Nie mniej jednak wszystkie posiadają jeden wspólny mianownik, są wypłacane w całości tylko i wyłącznie w gotówce. To sprawia, że nazywają się kredytami gotówkowymi. Dobrym i trafnym przykładem takiego kredytu gotówkowego jest kredyt studencki, tak dziś spopularyzowany. Dla uzupełnienia informacji, należy również dodać, że istnieje i druga grupa kredytów, są to kredyty bezgotówkowe, czyli na przykład cała kwota kredytu jest przelewana na konto bankowe. Oczywiście nie każdy jeszcze posiada konto bankowe to też w tym przypadku kredyty gotówkowe już zyskują przewagę. Teraz, kiedy już posiadamy pewne podstawowe informacje o świecie kredytów możemy przejść dalej i zastanowić się, jak kredyt gotówkowy ma się do naszych problemów finansowych, a konkretnie, czy może jeszcze rozwiązać, ale rozwiązać realnie i skutecznie. Odpowiedz jest prosta tak może i często rozwiązuje.

Problemy finansowe jak sama nazwa wskazuje są związane z finansami, a konkretnie z brakiem pieniędzy, lub brakiem wystarczającej ilości pieniędzy. Takie problemy finansowe leżą u podstaw różnego rodzaju innych problemów, jak chociażby rodzinnych, społecznych czy nawet kulturowych. Problemy finansowe sa chorobą, która może oddziaływać na różne dziedziny naszego życia i życia naszych rodzin. Dlatego rozwiązaniem może być kredyt gotówkowy. Jedyny warunek jest taki by dobrze i w przemyślany sposób ów kredyt gotówkowy wykorzystać, ponieważ jeżeli mielibyśmy go bezmyślnie zmarnować, to wówczas nawet lepiej po niego nie sięgać. I teraz otrzymujemy kredyt gotówkowy a co za tym idzie, dodatkowe pieniądze, które możemy tak zainwestować tak nimi zarządzać by w realny sposób rozwiązać nasze problemy finansowe i zabezpieczyć się także i na przyszłość. To ważne by swoje działania nie opierać jedynie na teraźniejszości, ale i na przyszłości, jeżeli tak postąpimy z kredytem gotówkowym wówczas szybko się przekonamy, że zbawienne skutki płynące z kredytów gotówkowych mogą być naprawdę wielkie. Ważne byśmy podeszli to sprawy bardzo poważnie i skrupulatnie a wszystko się ułoży.

Reasumując ten ważny temat możemy napisać, że kredyty gotówkowe są realnym sposobem na rozwiązanie naszych finansowych problemów. Dużo jednak też zależy od nas samych, od tego jak owe pieniądze uzyskane z tytułu otrzymanego kredytu gotówkowego wykorzystamy. Dlatego od dziś pamiętajmy, że rozwiązaniem na problemy finansowe jest odpowiednie wykorzystanie kredytów gotówkowych.

Designed by ikram_zidane

Jan 21

Kredyt gotówkowy kołem ratunkowym.

Posted by Site Owner on 367 dni temu. Filled under .

Kredyt gotówkowy może być i jest kołem ratunkowym w wielu sytuacjach życiowych. Od tak śmiałego zdania można zacząć ten tekst. Musimy pamiętać, że żyjemy w bardzo ciekawych czasach, ciekawych od strony pozytywnej, ale też niestety ciekawych od tej strony negatywnej. Często bywa tak, że mamy plany, marzenia i cele, niektóry mniej realne inne bardziej, nie mniej jednak nawet nie możemy przystąpić do ich realizacji, ponieważ nie mamy do tego funduszy ekonomicznych, albo mamy, ale to, co mamy są niestety nie wystarczające, to bardzo uniwersalny i często zdarzający się przykład w realnym świecie. I właśnie w takich sytuacjach kredyt gotówkowy może być i często jest naszym kołem ratunkowym, jest tym momentem w naszym życiu, od którego coś zaczyna się dziać pozytywnego, coś zaczyna pozytywnego ruszać do przodu, a my nie stoimy w miejscu i nie czekamy na mannę z nieba, która ostatecznie i tak zapewne nie spadnie. Tylko i wyłączenie nasze działanie może poprawić nasz los, dlatego, jeżeli posiadamy plany, pomysły to nie wahajmy się i skorzystajmy z pomocy, skorzystajmy z pomocy kredytu gotówkowego. Kredyt gotówkowy, może być tym momentem i tym bodźcem, pozytywnym bodźcem, od którego nasze życie pójdzie w odpowiednim kierunku, pójdzie w tym dobrym kierunku, potoczy się tak jak byśmy sobie tego życzyli, dlatego, że dodatkowe pieniądze dobrze wykorzystane mogą odmienić los człowieka i jego rodziny, mogą odmienić na plus, dlatego nie wahajmy się i jeżeli zaistnieje taka potrzeba, to korzystajmy z kredytu gotówkowego. Został on stworzony po to by nam pomagać w trudnych sytuacjach, i oczywiście wielu ludzi na tym korzysta, wiele osób może potwierdzić sytuacjami z własnego życia, że kredyt odmienił ich los na lepsze, zobacz tutaj http://www.ebroker.pl/kredyty_gotowkowe najlepszy oferty.

Odpowiedzmy sobie teraz czysto technicznego punktu widzenia, czym jest kredyt gotówkowy, bo zapewne wiele osób jest takich, które mimo wszystko do końca nie rozumieją tego zagadnienia, są też takie, którym się tylko wydaje, że rozumieją, ale nie rozumieją. Kredyt gotówkowy to każdy kredyt, który będzie wypłacany w całości w gotówce, dlatego taka a nie inna nazwa, ponad to jest to doskonałe rozwiązanie, ponieważ pieniądze trafiają bezpośrednio do naszych rąk, a więc tu i teraz. Kredyt gotówkowy to dodatkowe pieniądze, które mogą nam w realizacji naszych planów i marzeń, dobry przykładem kredytu gotówkowego jest kredyt studencki tak ostatnio spopularyzowany w naszym kraju.

Reasumując temat związany z kredytami gotówkowymi, może raz jeszcze napisać, że kredyt gotówkowy jest kołem ratunkowym, jest w pewnym sensie ekonomiczny i finansowym kołem ratunkowym. Warto z tego korzystać w trudnych momentach naszego życia, ponieważ kredyt gotówkowy i pieniądze, które uzyskamy z jego tytułu pomogą nam przetrwać gorsze momenty, które ostatecznie zawsze się zdarzają każdej rodzinie, wcześniej czy późnej, ponieważ takie właśnie jest życie i takie są jego różne uroki.

Designed by ikram_zidane

Dec 18

Czemu to właśnie kredyt gotówkowy jest wart zainteresowania

Posted by Site Owner on 401 dni temu. Filled under .


Finanse dzisiaj wcale nie muszą być takie skomplikowane do uzyskania, wszystko zależy od podejścia osoby zainteresowanej. Duża popularnością cieszą się kredyty gotówkowe, rzeczywiście wyróżniają się one komfortowymi warunkami, ale to też nie oznacza, że dzięki temu można podejmować pochopne wyboru. W każdej sytuacji ściśle dotyczącej pieniądza kluczową rolę odgrywa jednak wiedza. Zaleca się na spokojnie przeanalizować wszelkie propozycje, by zapewnić sobie bezpieczeństwo. Kredyt gotówkowy bez wątpienia powinien być przemyślaną decyzja, bo tylko wtedy można zagwarantować sobie satysfakcjonując inwestycję. Zawsze tam, gdzie pieniądze to jednak podstawą jest bezpieczeństwo i o tym trzeba pamiętać. Zapytania i wątpliwości szybko można rozwiać przez poszerzenie wiedzy, bo przecież źródeł informacji jest ogromna ilość, trzeba tylko szczerze zaangażować się i znaleźć dla siebie kredyt gotówkowy. Jest duże zainteresowanie propozycjami finansowymi, ale należy jest zauważyć, że jednak nie każda jest godna uwagi, niezbędne jest racjonalne podejście. Kiedy potrzebujesz szybkiej pożyczki to zjarzyj na http://www.okasa.pl/ a gotówka na koncie będzie w kilka chwil.

Wiedza na pewno jest istotna przy podejmowaniu takich istotnych decyzji jak kredyt gotówkowy. Warto zdawać sobie sprawę, że po podpisaniu formalności, pobraniu środków osoba zainteresowana staje się od razu kredytobiorcą. Jednostka ta ma określone zobowiązania wobec banku, które musi przestrzegać, w innym przypadku może narazić się na naprawdę przykre konsekwencję. Ryzyko jest duże, a więc warto świadomie wybrać dla siebie kredyt gotówkowy.

Kredyt gotówkowy na dowolny cel bardzo szybko zdobył popularność, bo jednak jest to jedna z atrakcyjniejszych propozycji finansowych. Jest tak komfortowa, że praktycznie każdy bez żadnego problemu może z niej skorzystać. Oczywiście podstawą są tu argumenty wiarygodności, czyli weksel in blanco, poręczenie osób trzecich jak również zaświadczenie o ubezpieczeniu. Starsi klienci również są klientami banku, najważniejsze jest dostarczenie ostatniego wycinka emerytury i zaświadczenie z ZUS na obliczenie kwoty. To w jaki sposób zagospodaruje się środki jest zależne od osoby zainteresowanej i jej potrzeb. Często jest to inwestycja w dom, czyli nabycie sprzętów AGD, które ułatwiają codzienne funkcjonowanie. Oczywiście nic też nie stoi na przeszkodzie, aby zainwestować w rozrywkę, można wyjechać na przykład z rodziną na wakacje. Istotne jest właśnie to, że ostateczny wybór zależy od potrzeb kredytobiorcy. Następną propozycją jest karta kredytowa, która można stwierdzić, iż jest doskonałym zabezpieczeniem. Kwota zamrożona jest na koncie od samego początku i kredytobiorca z tych pieniędzy może korzystać, ale w określonej sumie. To jest ochrona, ponieważ nie każdy klient świadomie podchodzi do pieniądza i potrafi nimi dysponować. Nie ma, co ryzykować, jak tylko skorzystać z karty kredytowej, która przecież jest również tania w utrzymaniu i dla każdego. Kredyt gotówkowy na rachunek bieżący tak szybko zdobył popularność, gdyż w tej kwestii oszczędza się sporo czasu poprzez skorzystanie z istniejącego konta. Dana instytucja bankowa musi sprawdzić solidnie historię podanego rachunku i w momencie kiedy nie ma żadnych przeciwwskazań wypłata wcześniej określoną gotówkę.

Ofert kredytów jest naprawdę ogromna ilość, ale droga ta nie musi być skomplikowana. Każda propozycja ma swoje cechy szczególne i to właśnie wedle nich warto jest się kierować. Podjąć świadomą decyzje może pomóc komunikacja, wystarczy poświęcić czas na analizę propozycji finansowych, źródeł informacji jest przecież ogromna ilość, a więc edukacja jest prosta i wygodna.

Designed by ikram_zidane

Nov 30

Lokata i korzyści z niej płynące

Posted by Site Owner on 418 dni temu. Filled under .

Dobra lokata może być naprawdę korzystnym sposobem na inwestowanie, choć nie przynosi stosunkowo dużych zysków. Po pierwsze niewątpliwą zaletą inwestowania w lokaty jest ogromne bezpieczeństwo takiej inwestycji, a zysk z niej jest praktycznie pewny. Po drugie inwestowanie w lokaty nie wymaga znajomości zasad inwestowania jako takich, ponieważ w szczegółach zajmuje się tym bank.

Zamierzając założyć lokatę trzeba jednak wiedzieć, jakie są jej najważniejsze parametry i z czym się one wiążą. Warto tez posłużyć się pomocą, jaką są rankingi i porównywarki lokat, dzięki którym łatwo zorientujemy się, które oferty są aktualnie najatrakcyjniejsze, mając je zestawione w jednym miejscu. Do podstawowych spraw, jakie wiążą się z lokata i które nas najbardziej interesują, należy oczywiście wysokość zysku z lokaty. Z tym zaś oczywiście wiąże się wysokość oprocentowania, jego rodzaj, gdyż od tego, czy oprocentowanie będzie stałe, czy zmienne zależeć będzie to, czy będzie ono podatne na zmiany stóp procentowych w trakcie trwania lokaty. Ważna jest również częstotliwość kapitalizacji odsetek. Kapitalizacja polega na niczym innym, jak na dopisywaniu naliczonych odsetek do kapitału. Za każdym takim dopisaniem zwiększa się kwota, od której naliczane są kolejne odsetki. Z tego wynika, ze im częstsza kapitalizacja, tym lepiej.

Jednak wybierając lokatę nie można skupiać się tylko na zyskach. Trzeba również wziąć pod uwagę inne aspekty, choćby takie, jak czas trwania lokaty, gdyż on, choć pośrednio również wpływa na zyski, to przede wszystkim warunkuje czas, kiedy będzie można bez straty odsetek wybrać środki z lokaty. Do wyboru mamy lokaty długoterminowe, które trwają zwykle od roku do trzech lat oraz lokaty krótkoterminowe, na przykład tygodniowe, miesięczne, a nawet jednodniowe. W zależności o sposobu klasyfikacji lokat, czasem jako osobne wyróżni się również lokaty kwartalne, czy średnioterminowe – półroczne. Zakładając lokatę długoterminową musimy być pewni, że przed terminem jej zakończenia nie będziemy potrzebować naszych środków. Jeśli jednak chcemy je wybrać prędzej, możemy zdecydować się na lokatę krótkoterminową. Jeszcze inna opcja jest lokata odnawialna. Jest to w zasadzie zwykła lokata, z tą różnicą, ze po jej zakończeniu środki są automatycznie od nowa inwestowane, ale odbywa się to na aktualnie oferowanych przez bank warunkach.

Lokata może nie tylko spełniać funkcje pomnażania pieniędzy. Może ona na przykład stanowić zabezpieczenie kredytu. W przypadku lokat walutowych, lokata taka może również być zrównoważeniem dla kredytu w obcej walucie. Jak to działa? Jeśli nastąpi spadek wartości waluty krajowej względem waluty, w której mamy kredyt, to oczywiście jego koszty wzrosną, jednak w tym samym czasie środki na lokatach zgromadzonych w tej walucie będą więcej warte w przeliczeniu na złote. Posiadając kredyt i lokatę w tej samej walucie, możemy w pewien sposób zrównoważyć większe koszty kredytu.

Designed by ikram_zidane

Nov 06

Na ile czasu brać kredyt

Posted by Site Owner on 443 dni temu. Filled under .

Gdy decydujemy się na zaciągnięcie kredytu, bardzo często czynnikiem, na który zwracamy wiele uwagi jest okres kredytowania. Wpływa on bowiem na wysokość miesięcznej raty kredytu, co dla wielu osób ma bardzo duże znaczenie. Nie każdy bowiem może sobie pozwolić na to, aby brać kredyt na krótki okres czasu i spłacać wysokie raty miesięczne. Jednakże z okresem kredytowania bardzo często związane jest także oprocentowanie kredytu. Banki przy udzielaniu kredytów biorą pod uwagę tak zwane ryzyko finansowe. Wynika z niego iż pośród kredytów gotówkowych na dowolny cel, przyznawanych na dłuższe okresy spłaty, odnotować można najwyższy odsetek niespłacanych zobowiązań. Dlatego też banki przyznając klientom takie kredyty zazwyczaj zwiększają ich oprocentowanie, aby chronić się przed dużym ryzykiem i tym samym związanymi z tym stratami.

Jednakże zmiana wysokości oprocentowania nie jest tak znaczna, i dlatego też na pewno wiele osób zdecyduje sie na wydłużenie okresu kredytowania, co skutkować będzie przede wszystkim o wiele niższą ratą miesięczną. Wtedy mogą mieć pewność, że bez względu na środki w domowym budżecie będą w stanie to zobowiązanie terminowo spłacać. Ponadto dzisiaj banki proponują klientom możliwość ubezpieczenia kredytu. Warto rozważyć taką możliwość, gdyż zwłaszcza przy kredytach na dłuższe okresy może to być korzystne rozwiązanie.

Często bowiem w ślad za ubezpieczeniem kredytu idzie o wiele niższe jego oprocentowanie. Przy większych sumach kredytu i długim okresie spłaty może sie okazać, iż wysokość składki ubezpieczeniowej będzie znacznie niższa niż to, co należałoby dopłacić bankowi z tytułu większego oprocentowania. Poza tym klient ma o wiele więcej spokoju, gdyż ubezpieczenia tego typu zazwyczaj gwarantują spłatę zobowiązania kredytowego w bardzo różnych okolicznościach. Na pewno każda umowa zabezpiecza spłatę zobowiązania w przypadku śmierci kredytobiorcy. Jednakże niektóre umożliwiają także skorzystanie z możliwości takiej jak spłata rat w przypadku utraty pracy. Wtedy ubezpieczyciel, po przedstawieniu dokumentów potwierdzających utratę zatrudnienia z przyczyn niezależnych od kredytobiorcy, przez wskazany w umowie okres dokonuje za niego spłat zobowiązania. Jednakże z tymi warunkami należy sie bardzo dobrze zapoznać, przede wszystkim jak mowa o tym, jakie warunki trzeba spełnić aby można było z takiej ochrony skorzystać. Ponadto dobrze jest sprawdzić, jaki maksymalnie okres ubezpieczyciel będzie spłacał kredyt, i czy jest to możliwe tylko raz w czasie trwania umowy.

Designed by ikram_zidane

Oct 12

Jak nie dać się zwieść, czyli o lokatach bankowych słów kilka.

Posted by Site Owner on 468 dni temu. Filled under .

Lokaty bankowe to bardzo powszechna forma inwestowania środków, zwłaszcza jeśli dysponujemy rzeczywiście sporą gotówką. Jeśli na danej lokacie rzeczywiście chcemy zarobić, musimy być świadomi kilku ważnych czynników, m. in. rodzajów lokat, ich oprocentowania oraz kapitalizacji odsetek. To czynniki decydujące o naszym ostatecznym zysku, dlatego, jeśli nie posiadamy odpowiedniej wiedzy na ich temat, a nie chcemy zmarnować dobrej okazji na zwiększenie posiadanego przez nas kapitału, powinniśmy zaufać komuś, kto się na tym zna – np. doradcy finansowemu – i nie ulegać chwilowemu zrywowi, podejmując zbyt pochopną decyzję w sprawie wyboru odpowiedniej lokaty.

Jaka lokata będzie dla mnie odpowiednia?

Dzisiejszy rynek oferuje wiele różnorodnych lokat bankowych, jednak, by nie ulec wpływowi reklamy bądź chwilowej mody, zanim zdecydujemy się podjąć ostateczną decyzję, musimy odpowiedzieć sobie na kilka podstawowych pytań:

1. Czy jestem gotowy na to, by zamrozić swoje oszczędności i nie mieć do nich dostępu aż do chwili zamknięcia lokaty?

Lokaty nie można przerwać w trakcie. Jeśli tak się stanie, nie wypracuje ona oczekiwanych zysków. Lokaty bankowe dzielą się na długo- (roczne, 2-letnie itp.) i krótkoterminowe (miesięczne, 2-miesięczne, 3-miesięczne, tygodniowe, 1-dniowe itp.). Banki są w tym przypadku bardzo elastyczne i tworzą lokaty wychodzące naprzeciw potrzebom klienta. Jeden będzie oczekiwał dosyć krótkiej lokaty, ponieważ potrzebował będzie swoich środków w danym momencie. Inny zaś może sobie pozwolić na to, by pieniądze dłużej na siebie pracowały. Oczywiste jest, że środki leżące na lokacie długoterminowej zarobią więcej niż te na krótszej, jednak nasze potrzeby są różne, zatem i lokaty się różnią.

2. Czy zależy mi na naprawdę dużym zysku?

O prawdziwym zysku na lokacie mówić możemy tak naprawdę dopiero gdy w grę wchodzi konkretna gotówka. Większość lokat bankowych ma swoje progi minimalne, dla których lokata może zostać otwarta. Poniżej tego progu jest ona po prostu nieopłacalna zarówno dla banku, jak i dla klienta. Istotna jest także częstotliwość kapitalizacji. Banki zachęcają wysokim oprocentowaniem, jednak nie zawsze idzie to w parze z częstymi kapitalizacjami. Czasem zatem mądrzej jest wybrać lokatę z niższym oprocentowaniem, ale częstszymi kapitalizacjami, bo tylko częste naliczanie odsetek naprawdę zwiększa nasz kapitał początkowy.

3. Czy wolę zaryzykować, czy preferuję raczej stabilne oszczędzanie?

Lokaty bankowe mają różne oprocentowanie. Jeden rodzaj naliczania odsetek zapewnia stałe choć niezbyt wysokie zyski, inny natomiast jest ściśle uzależniony od wysokości stóp procentowych naliczanych z góry (przez Radę Polityki Pieniężnej). Tylko od nas zależy, czy wolimy stałe, ale pewne odsetki (jak w wypadku oprocentowania stałego), czy ryzyko (oprocentowanie zmienne), a może chcielibyśmy połączyć obie te metody naliczania odsetek (oprocentowanie dynamiczne)?

Designed by ikram_zidane

Sep 16

Finansowanie zewnętrzne gospodarstwa domowego

Posted by Site Owner on 494 dni temu. Filled under .

Gospodarstwa domowe finansują swoje potrzeby w różnorodny sposób. Z jednej strony pracują, a z drugiej strony mają możliwość zaciągnięcia krótko – lub długoterminowego kredytu. W jaki sposób finansować gospodarstwo domowe zewnętrzne, aby odnieść z tego tytułu najlepsze korzyści ekonomiczne? Wejdź na http://www.17bankow.com – ranking banków w Polsce, to dzięki nam znajdziesz najlepszą ofertę.

Standardy informacyjne na rynku kredytowym z perspektywy klienta

Kredyty gotówkowe reklamuje się właściwie we wszystkich mediach. Banki detaliczne rywalizują o klientów z parabankami. Przepisy informacyjne są pod tym względem nieubłagane. To konsument ma zawsze największy wgląd w umowę, chociaż większość klientów nie wykorzystuje istotnie tego potencjału. Bardzo mało ludzi zabiera umowy kredytowe do przejrzenia w warunkach domowych. Szczególnie w parabankach klienci narażają się na zastosowanie klauzul niedozwolonych. Co oznaczają klauzule niedozwolone w umowach kredytowych? Kiedy dojdzie do problemów ze spłatą lub w przypadku wycofania się z umowy klient zostaje obarczony zazwyczaj dodatkowymi opłatami. W najgorszych umowach oprocentowanie karne jest tak duże, że pożyczkobiorca traci po prostu cały majątek, jaki ma do dyspozycji realnie. Nieuczciwe umowy to największy problem na rynku kredytowym, przez który nie da się porównać właściwie wszystkich placówek pod względem wydajności. Reklamy kredytowe uwzględniają standardy narzucane przez Unię Europejską, dlatego oddzielne państwa nie mogą za bardzo wpływać na kształt informowania pożyczkobiorców. Pamiętaj, że niejasne warunki umowy kredytowej stanowią podstawę do wycofania się z umowy, właściwie w dowolnym czasie. Jeżeli wpadłeś w problemy z kredytem, zgłoś się do doradcy finansowego, koniecznie do rzecznika prawa konsumenta, a nawet do prawnika. Dzięki temu ograniczysz straty własnego kapitału, a ostatecznie unikniesz procesu windykacji.

Lepiej nie zaciągać długoterminowego zobowiązania w pośpiechu

Finansowanie zewnętrzne gospodarstwa domowego, szczególnie w aspekcie konsumpcyjnym, gdzie w umowach nie zapisuje się konkretnego celu to ryzykowna postawa. W dalszym ciągu niewiele gospodarstw domowych rozumie potencjał rynku kredytowego, korzysta z drogich instrumentów, na czym cierpi właściwe cały rynek. Reklamodawcy też nie robią sobie wiele z rygorów ustawowych. Błędy informacyjne wciąż się zdarzają, a nieuczciwe kredyty pojawiają się zbyt często. Wykorzystaj zatem cierpliwą analizę umowy i nie bierz nigdy kredytów gotówkowych w pośpiechu. Rady z artykułu powinny pomóc ci lepiej zrozumieć funkcjonowanie nowoczesnego rynku kredytowego.

Designed by ikram_zidane
« Previous