Click here

Jan 25

Rodzaje kredytów.

Posted by Site Owner on Jan 25, 12:03 PM. Filled under .

Kredytów mamy bardzo dużo i można bez najmniejszego problemu znaleźć taki, który będzie dla nas najlepszy, zresztą zobacz tutaj. Sprawdźmy na jakiej zasadzie działają te najbardziej nam wszystkim znane. Kredytem jest umową jaka zawierana jest z bankiem i kredytobiorcą. Musi mieć ona formę pisemną, aby była ważna. Kredytobiorca w umowie zobowiązuje się do tego, że spłaci cała pożyczoną od banku kwotę łącznie z odsetkami i prowizją w terminie jaki zostanie określony w umowie. Wśród kredytów można wyróżnić kredyt obrotowy. Inaczej zwany jest linią kredytową i ściśle związany jest z rachunkiem bankowym. Taki kredyt daje nam możliwość ciągłego zadłużania się przez cały czas, kiedy będzie trwała umowa z bankiem. Z linii kredytowej jaka na przyzna bank możemy skorzystać, ale nie musimy. Spłacając ratę automatycznie zwiększa się limit jaki przyznał nam bank o wielkość raty jaką wpłaciliśmy. Odsetki naliczane są dopiero na koniec okresu jaki został wskazany w umowie kredytu. Kolejnym z kredytów jest kredyt rewolwingowy jaki zaliczany jest do grupy kredytów odnawialnych. W momencie, kiedy kredyt zostaje nam przyznany środki zostają wpłacone na nasze konto. Możemy z nich korzystać w taki sposób jaki chcemy i przeznaczyć je na dowolnie wybrany przez nas cel. Wolny limit jest nam odnawiany za każdym razem kiedy wpłacimy jakąś część kredytu jaki został nam przyznany. Dzięki takiemu mechanizmowi działania tego kredytu można z niego korzystać wiele razy. Co ważne takie kredyty przyznawane są zazwyczaj na pół roku lub co najwyżej na rok, ale jest możliwość przedłużenia kredytu, jeżeli mamy obroty na swoim rachunku.

Kredyt w rachunku kredytowym i kredyt inwestycyjny.

Kredyt w rachunku kredytowym to kolejny rodzaj kredytów na jaki wiele osób się decyduje. Taki kredyt może zostać nam udzielony jako kredyt docelowy, czyli taki, który jest przeznaczony na określona transakcję. Może przybrać on również formę zobowiązania, a także kredytu kasowego. Kolejną jego odmiana są kredyty sezonowe jakie pomagają w sfinansowaniu potrzeb jakie są spowodowane przesunięciem wpływu. Najbardziej znany nam wszystkim jest kredyt inwestycyjny. Taki kredyt przyznaje się po to, aby kredytobiorca mógł go wykorzystać na zrealizowanie konkretnego przedsięwzięcia. Dzięki pieniądzom ma możliwość powiększenia wielkości swojego trwałego majątku. Za pieniądze z kredytu można kupić różnego rodzaju urządzenia, maszyny, czy tez samochód. Pieniądze mogą być również przeznaczone na budowę lub na rozbudowę obiektów jakie tworzą nasza działalność gospodarczą. Kredytobiorca jaki stara się o kredyt inwestycyjny musi udokumentować, iż jego przedsiębiorstwo ma efektywność ekonomiczną, a inwestycja na jaką potrzebuje pieniędzy jest słuszna i opłacalna. Kredyt inwestycyjny udzielany jest na dłuższy odcinek czasu. Spłaca się go w ratach łącznie z naliczonymi do niego odsetkami.

Kredyt hipoteczny.

Chyba najbardziej popularnym ze wszystkich kredytów jest kredyt hipoteczny. Jest to kredyt długoterminowy jaki bank przyznaje kredytobiorcom i jako zabezpieczenie ma hipotekę. Taki kredyt najczęściej przeznaczany jest na zakup nieruchomości lub na budowę domu. Można wyróżnić tutaj kredyt hipoteczny, pożyczkę hipoteczną, oraz kredyt budowlano- hipoteczny. Pierwszy, czyli kredyt hipoteczny jest kredytem jaki przeznacza się na kupno domu, mieszkania, czy tez na kupno konkretnej nieruchomości. W przypadku kredytu budowlano- hipotecznego pieniądze przeznacza się na budowę domu. Pożyczka hipoteczna różnie się od kredytów tym, ze pieniądze jakie zostaną nam przyznane możemy przeznaczyć na dowolny cel i nie musi być on związany ani z kupnem ani z budowa nieruchomości.

Designed by ikram_zidane